Animerad film

De här figurerna kommer ni att få möta i en film till hösten.

Filmen blir knappt 3 minuter lång och syftet är att på ett kort och kärnfullt sätt berätta och visa vad KFUM gör och står för. HR-ansvarig Kea Lagerquist har fått i uppdrag av KFUM Centrals styrelse att skapa en interaktiv utbildning om KFUM och KFUM Central. Kea har tillsammans med Hedda Grönwall och Klara Olcen, från Ungdomsforum, skrivit manus till en animerad kortfilm. Filmen produceras av Per Fenger Krog, från Opus Animo. Filmen ska vara tillgänglig på vår hemsida och skall kunna användas i flera olika sammanhang och ge en kort introduktion om KFUM och vad KFUM står för. Planen är att komplettera filmen med ett mindre studiematerial, där syftet är att man ska kunna diskutera i mindre grupper innehållet i filmen utifrån ett antal frågor.

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

IKC

IKC

Ungdomsforum

Ungdomsforum

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@kfumcentral.se
Prenumerera

Sociala Medier