Arbetet med nytt idrotts- och kulturcenter i Stockholm

Resumé 2018: Staden meddelade föreningen i början av året att tomten vid Norrtull, där den så kallade Hagaparkshallen planerades, inte längre var aktuell för oss. Senare under våren gav staden föreningen istället en tidig markreservation för en mindre arena på en tomt vid Torsplan.

Trots en viss besvikelse över att erbjudandet om den så kallade Hagaparkshallen inte antogs av staden har föreningen varit beredda att ge den nya tomten vid Torsplan en ärlig chans.

Just nu (juni 2018): Hallutskottets representanter träffar flera stora byggbolag och fastighetsutvecklare som vi kan samarbeta med i projekteringen av tomten. Vår mindre arena skulle inte stå som en enskild byggnad på tomten utan ingå i en större fastighet med kommersiella lokaler eftersom staden har ett behov av att få in intäkter på de kringliggande ytorna.

Läget på tomten har sina fördelar, som sista etapp i den framväxande Hagastaden, sin närhet till Karlberg och med den planerade tunnelbanan (Gula Linjen från Odenplan) precis framför tomtens norra del.

Framåt: I höst kommer KFUM Centrals styrelse fatta beslut om vilken byggaktör man väljer att gå vidare med utifrån ett antal ställda kriterier. Hallutskottets representanter kommer även ha kontinuerliga möten med stadens exploateringskontor för att vidare utreda förutsättningarna. Sedan startar arbetet med att fram till maj 2019, tillsammans med vald byggaktör, ta fram en exploateringsskiss att presentera för staden. Då ser både föreningen, byggaktören och staden om man väljer att gå vidare in i skarpt läge med byggande. Samtidigt pågår arbetet med den ekonomiska kalkylen. Efter semestrarna återupptas också programarbetet där hallutskottets Patrik Tengwall leder samrådsmöten för att ta fram mer detaljerade användningsområden, behov och innehåll i huset utefter de delvis nya förutsättningarna.

Frågor kan ställas till projektledare Michael Lagerkvist på michael@lagerkvist.nu

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier