Viktiga datum för sektionsföreningar och verksamheter 2018

Vad är det här?

Det här dokumentet innehåller information som vänder sig till medlemsföreningar och sektioner inom KFUM Central. Allt för att din verksamhet enklare skall kunna nyttja KFUM Central till fullo men framförallt veta vilka datum gäller och hur KFUM Central prioriterar dem. Dokumentet går inte in i detaljer men information om specifik aktivitet får du genom att klicka på länkarna eller vända dig till KFUM Centrals kansli. Det är svårt att förutse allt som kommer ske under året. Dokument uppdateras därför löpande.

Länk: Viktiga datum medlemsföreningar 2019 >>>

Allmän information

Tänk på

  • PRIO 1 – kan läsas som ska. Detta är obligatoriskt om det berör din verksamhet. Kopplar till stadgar och praktiska göromål som måste genomföras för att KFUM Centrals verksamhet och den egna skall kunna fungera, fortlöpa och utvecklas.
  • PRIO 2 – kan läsas som bör. Det är inte obligatoriskt men något som bör genomföras av medlemsförening eller sektion för att KFUM Centrals verksamhet och den egna verksamheten skall kunna fungera, fortlöpa och utvecklas.
  • PRIO 3 – kan läsas som deltagande uppmuntras. Kopplar till ändamål och syfte för KFUM Central men är utan krav.
  • TBD = To be decided (eller datum ej bestämt)
  • Meddela Medlemsservice när din verksamhet bestämt årsmöte.
  • Meddela Medlemsservice om någon slutar i er personal/styrelse.
  • KFUM Central håller årsmöte i april och då antas en ny strategi- och verksamhetsplan som medför fler och/eller färre aktiviteter.

Ändringar

Kommunikationsmaterial

KFUM Central har som princip att försöka producera färdigt informationsmaterial kring nedanstående evenemang/utbildningar. Detta material kan medlemsföreningarna sedan sprida vidare till den enskilde medlemmen. Materialet levereras i så god tid som möjligt före sista anmälnings/ansökningsdag.

Kom ihåg

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier