Årsmöte

Årsmöte

Årsmöte

Mötesdokument

Mötesdokument

Om årsmötet

Om årsmötet

Extra årsmöte för KFUM Central

Välkommen på extra årsmöte för KFUM Central, torsdag den 25 oktober, 18:00 på Kom Hotels konferensavd Oxen, ingång Kammakargatan 5.  

Det extra årsmötet beslutades på det ordinarie årsmötet i april. En av orsakerna var frågan om en stiftelsebildning som medlemmarna ville veta mer om och som hänsköts till ett extra årsmöte hösten 2018. På mötet ska styrelsen presentera en proposition gällande stiftelsefrågan och det ska även väljas ny styrelseordförande samt två nya styrelseledamöter. De redaktionella stadgeändringar som beslutades om på ordinarie årsmötet kräver två årsmötesbeslut så nu ska de upp också för en andra omgång.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare samt rösträknare.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande och godkännande av dagordning.
 5. Stadgeändring – Proposition om redaktionella ändringar av stadgarna beslut 2(2).
 6. Stiftelsebildning – proposition om att utreda frågan till nästa årsmöte.
 7. Val av föreningsordförande.
 8. Val av ordinarie styrelseledamöter och eventuella fyllnadsval.
 9. Fyllnadsval av en medlem till valberedningen.

Alla handlingar finns tillgängliga senast två veckor före mötet, alltså senast torsd 11 oktober. Ingen föranmälan är nödvändig. Enklare förtäring serveras.

Rösträtt har person som är medlem i KFUM Central eller någon av dess medlemsföreningar samt vid årsmötet har fyllt 17 år.

 

 

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

Hallprojektet

Hallprojektet

KFUM Central
 • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
 • 08-120 114 00
 • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier