Årsmötet 2019 – en rapport

Årsmötet den 11/4 lockade hela 80 personer till Lilla Hallen på Central!

De stora diskussionerna gällde de två motionerna, en om sänkt rösträttsålder från 17 år till 14 år som Ungdomsforum motionerat om. Den motionen gick igenom men kräver två årsmötesbeslut för att träda i kraft, så den kommer tas upp även på nästa årsmöte. Den andra motionen gällde nya rutiner kring utdelning av verksamhetsbidrag och kom från styrelserna i KFUM Central basket och KFUM Gymnasterna. Där hade KFUM Centrals styrelse yrkat avslag på motionen med motivering att frågan behöver utredas ytterligare, ett arbete man redan dragit igång. Där vann styrelsens förslag efter debatt och frågan kommer därmed att fortsätta utredas av styrelsen.

I övrigt fastställdes, valdes, beslutades och godkändes alla formella punkter och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året!

Vi har en ny styrelse!

Årsmötet beslutade att ändra antalet styrelsemedlemmar så att det är flexibelt, 6-8 personer, istället för tidigare fast antal 6 personer. Ordförande Michael Lagerqvist valdes om och det gjorde även ledamöterna Olle Lindström, P-O Niblaeus och Charlotte Tham som valdes på två år, fram till 2021. En ny ledamot valdes in, Ewa-Lena Hedrup, även hon på två års mandat. Tillsammans med de som är valda fram till 2020, Marie Welin, Hans von Uthmann och Staffan Önne utgör de därmed KFUM Centrals styrelse för det kommande året. Heja och lycka till säger vi till den nygamla styrelsen!

Hedersmedlemmar

Två oerhört välförtjänta hedersledamöter har utsetts av styrelsen och tillkännagavs på årsmötet. Det är inga mindre än Kea Lagerquist, välkänd Ängsholmare sedan 1980, aktiv i internationella frågor och dessutom mångårig medarbetare på KFUM Central och Kom Hotel. Den andra hedersmedlemmen är Svante Bengtsson, ordförande i KFUM Central Basket vars hjärta har klappat för basketföreningen sedan barnsben med ett enormt stort engagemang.

På mötet hölls också informationspunkter, Hans von Uthmann, styrelseledamot och ansvarig för IKC berättade om arbetet med KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter och Elsa Åkenes och Tommie Hansson från kansliet berättade om den nya planen för föreningsgemensamma ledarskapsutbildningar.

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier