Årsmötet – en sammanfattning!

Ett 60-tal medlemmar kom till årsmötet 2018. Det var många frågor på agendan, bl.a. stadgeändringar, stiftelsefrågan och en motion kring rösträttsålder.

Glädjande kan meddelas att vi nu har en ny medlemsförening – KFUM Centrals Barn- och Ungdomskörer! De valdes in på årsmötet efter att tidigare varit en sektion inom KFUM Central, men är nu förening som står på egna ben. Heja Barn- och Ungdomskörerna!

Stadgarna ändrades på flera olika sätt:
– Antalet ledamöter i styrelsen ändrades till sju och mötet beslutade ta bort suppleanter i styrelsen.
– Kravet på att KFUM Centrals styrelse ska godkänna ändringar i medlemsföreningarnas stadgar togs bort.
– Redaktionella ändringar av begrepp och språkliga fel.
– För tydlighetens skull ska vi nu använda begreppet sektioner för verksamheter inom föreningen KFUM Central och medlemsanslutna föreningar/medlemsföreningar för de föreningar som är anslutna till KFUM Central, som till exempel KFUM Ängsholmen och KFUMs Kammarkör.

Stiftelsefrågan lades fram av styrelsen och diskuterades intensivt! Flera medlemmar framförde åsikten att man ville se ett mer detaljerat och förankrat förslag och årsmötet beslöt att bordlägga frågan till ett extra årsmöte i höst.

Motionen om sänkt rösträttsålder diskuterades också intensivt. Vid röstning föll motionen, då den hade inte den 2/3 majoritet av de röstande som krävs vid den här typen av ändring, men den fick dock över hälften av rösterna. Styrelsens förslag att avslå motionen för att ta upp den efter att frågan om stiftelsebildning avgjorts på nästkommande årsmöte vann därmed.

Styrelsen består nu av:

Bengt Arwén (ordförande)

Anki Ericson, Erik Adolfsson, Peter Yllmark, Michael Lagerkvist, Olle Lindström, PO Niblaeus, Hans von Uthman & Staffan Önne.

Bengt Arwén, Anki Ericson, Erik Adolfsson och Peter Yllmark valdes på ett begränsat mandat fram till ett extra årsmöte i höst. Till dess ska valberedningen ta fram ett förslag baserat på den nya styrelsestorlek som röstades fram på årsmötet. Valberedningen som valdes är Christer Sjöström (sammankallande) Anna Rosenholmer och Aimee Wallin.

Utöver detta utsågs Emma Axelsson från KFUM Central basket och Folke Larsson från KFUMs Manskör till hedersmedlemmar för sina insatser för föreningen. Diskantkören (en av Barn- och Ungdomskörerna) sjöng och mötet leddes av Mimmi Garpebring.

 

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier