Author Archive

170503 Styrelsekommentar

Detta var den nyvalda styrelsens första sammanträde och vi började efter en presentationsrunda, att gå igenom spelreglerna för styrelsearbetet och de värdeord som ska genomsyra vårt arbete, hur vi ska vara mot varandra etc. Grundläggande är såklart att man som ledamot ska se till hela KFUM Centrals verksamhet, oavsett var man har sina rötter i föreningen. Vi har ett stort ansvar som beslutande organ och det ska vi bära tillsammans.

KFUM Central har öppet

Med anledning av fredagens terrorattentat vill vi välkomna alla som vill träffas, fika eller bara hänga lite till oss på KFUM Central. Vi har öppet som vanligt fram till torsdag kväll.

KFUM Central i artikel i DN

Den 30 januari 2017! Föreningens har presenterat en idéskiss på “Haga Skol och Idrottspark”, vid Norrtull, för Stockholms Stad men med bostäder inom samma område kommer planerna inte vara möjliga i samma utsträckning! KFUM Central arbetar med att realisera planerna om aktivitetshus och skapa en ny och unik mötesplats för barn och unga i Stockholm. Arbetsgruppens samtal med Stockholm Stad går bra både på politiker- och tjänstemannanivå och är nu inriktade på detaljnivå.

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier