Björn Jonsson

Det är med stor sorg som vi kan meddela att Björn Jonsson avled hastigt tisdagen den 20 januari 2015. Björn var en föreningsmänniska ut i fingerspetsarna och var under många år aktivt drivande i såväl KFUM Gymnasterna, KFUM Central samt föreningens hotell. Björn var ordförande för KFUM Central från 1985 till 1993 och utsågs till föreningsråd efter avgången. På årsmötet 2014 fick Björn utmärkelsen som hedersmedlem inom KFUM Central.

Björn Jonsson utbildade sig genom GCI/GHI på 1960-talet och blev därefter värvad till KFUM Gymnasterna. Han var verksam dels som tränare och dels som styrelseledamot. Björn satt i KFUM Gymnasternas styrelse i nästan 20 år och var både kassör och ordförande. Han var samtidigt engagerad i Stockholms gymnastikförbund och ansvarade för samträningar mellan alla Stockholmsföreningar.
Björn var även ordförande för föreningens bolag Kom Hotel AB under 80-talet och utvecklade hotellverksamheten tillsammans med dåvarande hotelldirektören Jon Konijnendijk.

Stockholm den 27 januari 2015

Kea Lagerquist

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier