Folke Larsson

Med dubbla nomineringar, varav den ena lyder så här: “När man frågar Folke om hur han ser på KFUM Central så svarar han att det där råder en fantastisk anda av gemenskap och glädje. Han upplever KFUM Central som sitt andra hem säger han. Och undra på det. Han har mycket lång erfarenhet av föreningen.

Redan hösten 1961 började han sjunga i dåvarande KFUM-kören (numera kallad KFUMs manskör), vilket betyder att han har varit kören och KFUM Central trogen i hela 57 år. Under den tiden har han i tiotalet år hunnit med att vara körens notbibliotekarie, en ovärderlig gärning för oss andra i kören. Alltid ordning och reda, alltid rätt noter i rätt tid, en verklig heroisk insats med tanke på de över 1 100 olika kompositioner som kören förfogar över. Han har under denna tid också varit matrikelförare och ansvarig för närvaroredovisningen, liksom vice ordförande i kören under nästan lika lång tid.

Hans hjärta har också klappat för seniorverksamheten i KFUM Central där han varit aktiv medlem, och bland annat har han hållit ett antal olika uppskattade föredrag, t.ex. om diktarna Dan Andersson och Bo Zetterlind, framfört tillsammans med egna sångillustrationer.

När manskören har medverkat vid Senors olika årliga vår- och julsammankomster har Folke alltid troget varit med och sjungit.

Något som särskilt engagerat Folke har handlat om den särskilda morgongymnastiken, som ingår i Seniors verksamhet. Också där sedan 60-talet har han varit engagerad i den veckovisa träningsverksamheten, där det också kan ingå konditions- och röstträning och inte minst en värdefull social gemenskap. Han missar inte något tillfälle att för andra propagera för värdet av att ansluta sig till denna aktivitet.

Vi vill oreserverat rekommendera att Folke utses till hedersmedlem i KFUM Central.”

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier