Förlust i exploateringsnämnden

Igår torsdag 8/3 beslutade exploateringsnämnden i Stockholm stad att markanvisa den gamla bensinmackstomten väster om Wenner-Gren center enligt majoritetens förslag, alltså utan vår erbjudna Hagaparkshall.

Den tomt de har nämnt som ett möjligt alternativ för oss istället, är i dagsläget inget reellt alternativ. Vi har inte råd, resurser eller kunnande att ge oss in i ett så komplicerat och storskaligt byggprojekt som det innebär att bygga en stor idrottsanläggning under jord, under ett bostads/kontorskomplex.

Vi på KFUM Central ska inte syssla med jättekomplicerade byggnadsprojekt i miljardklassen. Vi ska ge Stockholms unga en meningsfull fritid.

Dessutom skulle vi ha svårt att få ihop en vettig föreningsverksamhet där, utan utomhusytor eller samutnyttjande av skollokaler.

Det har tidigare funnits en politisk majoritet för vårt förslag, men det ändrades förra veckan. Vi ger därför inte upp. Saker och ting kan ändras igen. Politik är politik och det är många instanser som ska säga sitt innan vi ser loppet som kört.

Tack för allt stöd hittills, nu ser vi till att hålla frågan levande och att de styrande i Stockholm stad inte glömmer bort vad de unga i Stockholm behöver behöver – en trygg plats för hälsa, växande och möten.

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

Hallprojektet

Hallprojektet

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier