Gun Hjelmquist

Det är med stor sorg som vi meddelar att Gun Hjelmquist har slutat sina dagar den 18 september 2015. Begravningen har ägt rum i Djurgårdskyrkan i familjekretsen. Gun fick den aktningsvärda åldern av 99 år. Även om hennes syn och hörsel var dåliga så var hennes intellekt glasklart fram till hennes död.


Gun började i KFUK som ung flicka 1931 i scoutavdelningen där hon senare blev ledare och startade ny scoutgrupp och Mammaförening. Gun ansvarade i många år för föreningens olika marknader till förmån för föreningens ungdomsarbete. Genom åren har hon haft styrelseuppdrag såväl inom KFUK-KFUM Central som inom scouterna. Hon har lagt ner många år och osjälviska gärningar på KFUM och KFUM, alltid med ett nyfiket och ljust sinne och med oändlig värme. Även då hon inte kunde delta aktivt längre i föreningen ville hon alltid få rapporter om de senaste händelserna och vad som var på gång inom föreningen.
2014 utsågs Gun till hedersmedlem på KFUM Centrals årsmöte och var själv med och tog emot utmärkelsen, och hennes sista aktiva medverkan i föreningen var en Gillescoutsamling under hösten 2014.

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier