Ska vi bygga en hall på Torsplan?

Resumé: Vi har ju länge kämpat för att få bygga en större idrotts- och föreningshus vid Wenner-Gren Center, projektet vi kallar Hagaparkshallen. Exploateringsnämnden beslöt dock den 8 mars i år att låta stadens eget bolag bygga en idrottshall på platsen. Istället vill man att vi bygger vår hall på en annan tomt i Hagastaden, vid Torsplan, ”Torsplan 3”. Vi har hittills varit tveksamma till den tomten, men har inte tackat nej. Vi har dock stått fast vid vårt ursprungliga erbjudande om att bygga Hagaparkshallen vid Wenner-Gren Center.

Nu: Staden har nu meddelat att Exploateringsnämnden avser att ge KFUM Central en tidig markreservation på Torsplan 3 på sitt möte den 24 maj. En tidig markreservation innebär att föreningen får i ett mycket tidigt skede möjlighet att tillsammans med staden utreda förutsättningarna och möjligheterna för tomten vid Torsplan. Vi binder oss inte till att bygga en hall på tomten.

Vi har meddelat att vi är intresserade av detta.

Vi har ställt ett flertal frågor till exploateringskontoret angående tomten vid Torsplan, bland annat om vilka fler som ska samsas på ytan, kostnader för tomten, hur långt man kommit i de tekniska förutsättningarna etc. Alltså om det är möjligt för oss att bygga där och om det skulle bli lika bra som om vi byggde vid Wenner-Gren Center. Vi ser fram emot att få svar på dessa och andra frågor under det kommande utredningsarbetet.

Nästa steg är en markanvisning, som sker efter att både staden utvärderar föreningens möjligheter till att klara av att vara byggherre samt om vi på KFUM Central väljer att gå vidare.

Vi ser fortfarande tomten vid Wenner-Gren Center som det allra bästa alternativet för vår verksamhet med dess möjlighet till synergi med skola och dess närhet till Brunnsviken för uteaktiviteter.

Arbetet fortsätter!

Michael Lagerkvist, projektledare Hagaparkshallen, KFUM Central.

 

 

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

Hallprojektet

Hallprojektet

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier