Inbjudan till KFUM Centrals STRATEGIKONFERENS

Konferensen syftar till arbeta med föreningens framtidsfrågor och skall ge underlag för beslut. Den syftar också till att vara ett forum för att föreningsmedlemmar ska träffas och lära känna varandra under intressanta diskussioner och trevliga former.

Datum och plats: Fredag 25 januari kl. 18.00 – söndag den 27 januari kl. 14.00 (senast)
Kom Hotels konferens i Stockholm. Ingen övernattning ingår. Vi hoppas att så många som möjligt har möjligheten att delta i hela konferensen har vi förståelse om man bara kan delta under delar. Se mer i anmälan.

Innehåll: Vi skapar konferensen tillsammans!

Fokusgrupper:

 • Ledarrekrytering och ledarvård
 • KFUM Centrals idrotts- och kulturcenter i Hagastaden/Torsplan
 • Skydda föreningens kapital
 • Det ideella kontra det professionella i föreningen
 • Resursfördelning
 • Ungas delaktighet
 • Klimat- och hållbarhetsfrågor
 • Samarbete och kommunikation mellan medlemsföreningar

Jim Thuresson, inspirationsföreläsare    
Jim föreläser om positivt ledarskap.

Karin Olsson, generalsekreterare KFUM Sverige
Karin presenterar KFUM-rörelsens strategi What We Want, som fokuserar på frågor om ungas makt och inflytande, jämställdhet och inkludering. Vi diskuterar tillsammans hur det kan vara ett verktyg i våra verksamheter och hur det kan stärka KFUM som samhällsaktör.

Presentationer av verksamheter och medlemsföreningar

Återkoppling från KFUM Centrals styrelse

Dessutom:

Fredagsminel och after-work

Trerätters middag i chambre separée på Kom Hotel lördag kväll

Processledare: Sofia Karlsson. Sofia är en expert på möten och processer med en bred bakgrund främst från civilsamhället. Läs mer om Sofia här: https://www.linkedin.com/in/sofiakarlsson1/

Målgrupp: Vi hoppas på 50-70 deltagare med bred representation från KFUM Centrals medlemsföreningar, verksamheter och huvudstyrelse. Deltagare i alla åldrar är välkomna och vi hoppas speciellt att konferensen ska attrahera yngre.

 • Styrelseledamöter, ledare och coacher ur KFUM Centrals medlemsföreningar och verksamheter.
 • Ungdomsforum.
 • KFUM Centrals styrelse, utskottsledamöter, personal samt valberedning.
 • KFUM Centrals bolagsrepresentanter.

Anmälan: Senast den 13 januari på följande länk:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nKgMHSltbUWcePoiaG9ZN29k9sq-IfFIhM8mYhBK0XpUQ1FUUUZWS044UTdFNk5UQlVGUjVSSVpLRC4u

Frågor: Kan ställas till Ulrika Alexandersson på ulrika@central.kfum.se

Varmt välkomna önskar KFUM Centrals styrelse

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
 • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
 • 08-120 114 00
 • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier