KFUM Central-hallen – Hagaparken eller Torsplan?

Resumé: Vi har ju länge kämpat för att få bygga en större idrotts- och föreningshus vid Wenner-Gren Center, projektet vi kallar Hagaparkshallen. Exploateringsnämnden beslöt dock den 8 mars i år att låta stadens eget bolag bygga en idrottshall på platsen. Istället vill man att vi bygger vår hall på en annan tomt i Hagastaden, vid Torsplan, ”Torsplan 3”. Vi har hittills varit tveksamma till den tomten, men har inte tackat nej. Vi har dock stått fast vid vårt ursprungliga erbjudande om att bygga Hagaparkshallen vid Wenner-Gren Center.

Nu: Exploateringsnämnden avser nu att lyfta förslaget om att ge KFUM Central en tidig markreservation på Torsplan 3 på sitt möte i maj. Om vi får en tidig markreservation så innebär det att vi, tillsammans med staden, kommer att utreda förutsättningarna och möjligheterna för tomten vid Torsplan. Vi binder oss inte till att bygga en hall på tomten.

Vi har meddelat att vi är intresserade av detta.

KFUM Centrals projektledare Michael Lagerkvist skickade i slutet av mars ett antal frågor till exploateringskontoret angående tomten vid Torsplan, bland annat om vilka fler som ska samsas på ytan, kostnader för tomten, hur långt man kommit i de tekniska förutsättningarna etc. Alltså om det är möjligt för oss att bygga där och om det skulle bli lika bra som om vi byggde vid Wenner-Gren Center.

Exploateringskontoret och staden hänvisar till att våra frågor besvaras under det kommande arbetet. Att få en tidig markreservation innebär att föreningen får möjlighet att tillsammans med staden i ett mycket tidigt skede utreda förutsättningarna för att utveckla det nya området.

Nästa steg är en markanvisning, som sker efter att både staden utvärderar föreningens möjligheter till att klara av att vara byggherre samt om föreningen väljer att gå vidare.

Vi ser fortfarande tomten vid Wenner-Gren Center som det allra bästa alternativet för vår verksamhet med dess möjlighet till synergi med skola och dess närhet till Brunnsviken för uteaktiviteter.

Arbetet fortsätter!

Hallutskottet

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier