KFUM Central och Covid-19

Rekommendationer och riktlinjer för att minska risken för spridning av covid-19 i samband med verksamhet i KFUM Centrals lokaler.

Fysisk aktivitet, kultur och social samvaro är viktigt för folkhälsan. Vi på KFUM Central gör allt vi kan för att verksamheterna i vårt hus ska kunna genomföras trots pandemi, men det kräver att anpassningar görs och att alla hjälps åt att följa de regler och riktlinjer som finns.  

KFUM Central följer de riktlinjer som givits av Folkhälsomyndigheten. Utöver detta tillämpar vi Riksidrottsförbundets och Sveriges Körförbunds riktlinjer för idrotts- och kulturverksamhet.  

För alla KFUM Centrals idrotts-, repetitions-, mötes- och träningsaktiviteter gäller befintliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Varje enskild medlemsförening och hyresgäst som bedriver verksamhet i KFUM Centrals lokaler skall göra en egen riskbedömning för sin verksamhet/aktiviteter och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder 

KFUM Central följer dagligen myndigheternas rekommendationer och uppdaterar våra riktlinjer utefter detta. 

FÖLJANDE RIKTLINJER OMFATTAR ALL VERKSAMHET SOM BEDRIVS I KFUM CENTRALS LOKALER Lokaler och distansering 

– Max 50 personer får vistas i en och samma lokal. Som lokaler räknas Stora Hallen, Lilla Hallen, Snickarbacken, Lagunen, träningscenter plan 1, träningscenter plan 2, entréplan från Rosengatan 1, kansli, övriga mötes-, repetitions- och uppehållsrum. I de flesta lokaler begränsas dock antalet personer ytterligare av brandregler och distanseringsrekommendationer. Håll avstånden! 

– För att undvika trängsel i huset får max en person följa med per barn/ungdom som skall delta i verksamhet. Om det blir för många människor entrén finns andra lokaler öppna för de som behöver ytterligare utrymme. Följ anvisningar i huset eller be personal om hjälp. 

– Lämna om möjligt barn/ungdom som skall delta i verksamhet i entrén till KFUM Central eller på plats anvisad av medlemsförening eller hyresgäst. 

– Om möjligt, vistas inte mer än nödvändigt i KFUM Central lokaler. Detta gäller även Kom Hotels lobby som endast ska användas för in- och utpassage när föreningens entré är stängd. 

– Caféet håller tills vidare stängt. 

Generella rekommendationer 

– Vi uppmanar våra medlemmar och besökare som tillhör en riskgrupp att iaktta särskild försiktighet.  

– Håll avstånd till varandra. 

– Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i verksamhet utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under verksamhet skall man gå hem direkt. 

– Ha god handhygien. Tvätta händer och använd handsprit. Handsprit finns att tillgå i alla lokaler. 

Om man deltar i idrottsverksamhet 

– Undvik omklädningsrummen i möjligaste mån och byt om och duscha hemma före och efter verksamhet i möjligaste mån. 

– Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv. 

– Torka av utrustning som används av flera efter användning. Papper och desinfektionsmedel finns i alla lokaler 

KFUM Central har vidtagit ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridningen, bla: 

– Vi torkar av dörrhandtag, handtag, vattenlås, bord och receptionsytor två gånger/dag. 

– Vi torkar av viss gym och hallutrustning två gånger/dag. 

– Vi torkar av betalmaskiner, kodlås, hissknappar, ledstänger och spolknappar på toaletterna. 

– All städning sker med starkare medel än normalt 

– Vi tillhandahåller handsprit i alla lokaler.

Åtgärdsplanen uppdateras löpande och bygger på följande källor och rekommendationer: 

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/  

Riksidrottsförbundet: https://www.rf.se/  

Sveriges körförbund:https://www.sverigeskorforbund.se/  

Ansvarig för åtgärdsplanen är Operativt ansvarig David Svantesson, david@kfumcentral.se

 

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

IKC

IKC

Ungdomsforum

Ungdomsforum

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@kfumcentral.se
Prenumerera

Sociala Medier