KFUM Central skriver treårigt avtal med stadsdelen för ökad integration

Idag skriver Norrmalms stadsdelsförvaltning och KFUM Central på ett IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap). Vi ska under tre år driva ett projekt för att ge nyanlända barn och ungdomar i stadsdelen bättre möjligheter till fritidsaktiviteter med syfte att öka möjligheterna till integration och främjad hälsa.

Vara med i ett basketlag, sjunga i kör, träna gymnastik eller bli scout. Forskning visar tydligt att ett av de bästa sätten för unga att komma in i det svenska samhället är genom idrott eller andra fritidsaktiviteter. På Norrmalm bor just nu runt 200 nyanlända barn och ungdomar. På Norrmalm finns och verkar också KFUM Central, som i över 130 år har arbetat med ungas behov och fritid. Nu gör vi en satsning tillsammans med stadsdelen för att möta de unga nyanländas behov av nya sammanhang, vänner och fritidsaktiviteter.

Det treåriga avtalet mellan Norrmalms stadsdelsförvaltning och KFUM Central ska ge nyanlända barn och ungdomar i åldern 6-18 år i stadsdelen bättre möjligheter till fritidsaktiviteter och föreningsliv med syfte att öka möjligheterna till integration och främjad hälsa. I projektet finns även ett extra fokus på att nå och motivera unga tjejer till att delta i kultur- och fritidsverksamheter eftersom det är en grupp som är extra svår att nå. Stadsdelen medfinansierar en projektledare som anställs och arbetsleds på KFUM Central.

– Detta kommer att innebära att det finns en person som centralt arbetar med samordning av fritidsaktiviteter för nyanlända barn och ungdomar. Viljan är stor bland föreningarna att ta emot de unga, men det är svårt att hinna med det uppsökande arbetet, säger Bengt Arwén, ordförande KFUM Central.

– Kultur och fritidsaktiviteter bidrar till barn och ungas utveckling. Genom partnerskapet förenar vi resurser för kultur- och fritidsaktiviteter som ska bidra till att skapa förutsättningar för integration i samhället, säger Marianne Berg Ekbom (V), ordförande Norrmalms stadsdelsnämnd

Projektet innebär att KFUM Central tar reda på vad barnen och ungdomarna som är nyanlända och som bor i stadsdelen har för behov och intressen. Sedan matchas det med föreningslivet på Norrmalm och samordnas för att öka deltagandet i kultur- och fritidsverksamheter och föreningsliv.

– Det har visat sig svårt att få barnen och ungdomarna att delta i aktiviteter omedelbart. Det behövs ett långsiktigt arbete där förtroende byggs upp. Därför är vi glada att vi nu kan satsa ordentligt och arbeta med ett treårsperspektiv för att få dem att känna trygghet i vårt hus och med våra ledare och coacher och även i alla andra föreningar i stadsdelen, säger Bengt Arwén, ordförande KFUM Central.

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier