Markanvisning till KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter nära

På onsdag den 12/12 väntas Exploateringsnämnden fatta beslut om en markanvisning till vårt projekt om ett idrotts- och kulturcenter vid Torsplan i Hagastaden.

Beslutet är alltså inte fattat än men eftersom en bred politisk majoritet har sagt att de vill se IKC förverkligat vågar vi faktiskt tro att det blir ett ja i Exploateringsnämnden

– En markanvisning innebär i första hand att vi har ensamrätt att arbeta vidare med den anvisade tomten vid Torsplan under 2 år. Och det är en viktig milstolpe i föreningens långsiktiga arbete, och ett kvitto på att vi är på rätt väg tillsammans med vår partner Serneke och i samarbetet med Staden, säger Hans von Uthmann, projektledare för IKC och styrelseledamot i KFUM Central.

Markanvisningen kommer av praktiska skäl att ges av Staden till Serneke eftersom de avser att bygga fler fastigheter på tomten, t.ex  kontorsbyggnad, skola och hotell. Vårt samarbetsavtal med Serneke, liksom också själva markanvisningsavtalet, reglerar tydligt att Serneke skall bygga IKC för att också kunna bygga övriga fastigheter.

Efter att Serneke och KFUM Central erhållit en markanvisning, fortsätter arbetet med bl.a. Stadsbyggnadskontorets ”parallella processer”, där fler förslag på utformning ska tas fram. Detta arbete ska leda fram till en detaljplan, och när den fastställts ges bland annat tid för en överklagandeprocess, färdigställande av en tunnelbanestation (den nya “gula linjen”) osv. Som tidsplanen nu bedöms av Staden kan spaden sättas i marken under 2024 och om allt går som planerat ska ett färdigställt IKC förhoppningsvis kunna invigas hösten 2026.

För ytterligare information, kontakta Hans von Uthmann, 0703-595075.

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

IKC

IKC

Ungdomsforum

Ungdomsforum

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@kfumcentral.se
Prenumerera

Sociala Medier


[google-translator]