Per Anders Aglert

PA kom in i KFUM Central som körsångare i KFUMs kammarkör 1989 och har de senaste åren sjungit med Stockholm Cantus. Han blev styrelseledamot i KFUM Centrals styrelse 1991 och blev ordförande från 1995 till 2005.

Han har stått stabil i sitt ledarskap både i ned- och uppgångar inom föreningen. PA tog över ordförandeskapet efter Göran Stenfelt i Kom Hotel. PA:s engagemang genomsyras av en tilltro till människor, han är mån om att alla ska komma till tals och förordat bland annat strategikonferenser som enande process för styrelseledamöter från alla föreningar inom KFUM Central. Han har arbetat för att stärka den internationella tillhörigheten inom KFUM, alltid varit mån om medlemmars representation i olika internationella sammanhang och själv varit revisor i Europas YMCA. Han har känsla för affärer kopplat till ideell verksamhet och har förmåga att tänka expansivt parat med försiktighet i att investeringar bör ge ökad avkastning. En eldsjäl ut i fingerspetsarna, med föreningen och dess medlemmar i fokus! Utsågs till hedersmedlem 2015.

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier