School foundation YWCA Livingstone

Idag fredag den 7 maj har KFUM Central tecknat en överenskommelse med YWCA Livingstone i Zambia. Projektet innebär att KFUM Central kommer att stå för finansieringen av åtta unga människors skolutbildning. Fyra tjejer och fyra killar.

Studenterna är i åldrarna 7-17 år och rekryteras via YWCA Livingstone och fotbollslaget FC Golden Star. Studenterna har ingen annan möjlighet till egen finansiering, och de åtar sig att både sköta skolan och träningen. YWCA Livingstone sköter det administrativa och är handledare för studenterna. Projektet är treårigt och kommer att starta redan nu under maj månad. 

Zambiagruppen består av några medlemmar kopplade till KFUM Centrals internationella grupp har under ett flertal år arbetat för att stödja YWCA:s verksamhet i Zambia via de nationella kontoren i Sverige och Zambia. Finansieringen består till 100 procent av insamlade medel, främst från Fest i Advent men förhoppningsvis också via andra kanaler framöver.

Vi är väldigt glada över att ha skapat ett samarbetsprojekt som är ”local to local” och vi har också fått fin kontakt med de drivande kvinnorna på YWCA i Livingstone. Det känns bra att ha testat att samla till stora SIDA-finansierade påverkansprojekt via nationella organisationer till att nu köra i en liten skala där vi nu får direkta personkontakter och snabb återkoppling. Vi ser med spänning fram emot detta och tror på att det kan göra stor skillnad på plats. Vi tror också att projektet kan öka medvetenheten på KFUM Central om att vi även tillhör världens största kvinnoorganisation som verkar i 120 länder och arbetar för flickor och unga kvinnors mänskliga rättigheter genom frågor som rör påverkansarbete, hälsa, hållbarhet, fred och säkerhet.

Vill du vara med och bidra till projektet? Kontakta Anki Ericson anki.ericson@comhem.se

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

Hallprojektet

Hallprojektet

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier