Seniorträff: Olika perspektiv på Sydafrika

Välkommen till seniorträffen torsdagen den 31 maj 2018, kl 12.00 på KFUM Central, Rosengatan 1.

OLIKA PERSPEKTIV PÅ SYDAFRIKA

Christer Sjöström visar bilder och berättar från en resa. Pianomusik av konsertpianist Karl-Otto Hagen-Olsen. Lunch serveras till ett pris av 60:- kr.

Anmälan: Som vanligt senast tre dagar före, måndagen den 25 maj till Leila 08-120 114 00, eller per e-post; reception@central.kfum.se

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier