Ska KFUM Central bilda en stiftelse? Föreningsmöte – 27 mars

I flera år har det pratats om och utretts huruvida KFUM Centrals större tillgångar (t.ex. hotellet och fastigheterna) ska läggas i en stiftelse. Nu är utredningen klar och styrelsen kommer att lägga en proposition i frågan till årsmötet i vår.

Frågan är viktig och inte helt enkel så styrelsen bjuder nu in alla medlemmar till ett föreningsmöte för att berätta om och diskutera förslaget. Närvarande för att berätta om förslaget och svara på frågor är stiftelsegruppen som består av Göran Alfheim, stiftelseexpert, Fredrik Reveman, skattejurist samt Kristina Demierre och Peter Yllmark från KFUM Central.

Utredningen kring stiftelsefrågan har gjorts med både jurister och stiftelseexperter för att ta fram ett bra förslag utifrån KFUM Centrals förutsättningar. Fördelarna med en stiftelsebildning är bland annat att professionalisera den ekonomiska förvaltningen för att ytterligare stärka våra ekonomiska resurser, skydda föreningens resurser från illvilliga uppsåt och kortsiktiga ekonomiska beslut samt att KFUM Centrals styrelse då i första hand kan koncentrera sig på att utveckla våra verksamheter för barn och unga.

Det är styrelsens intention att i april presentera årsmötet en första proposition om stiftelsebildning. Det är något som kräver två av varandra efterföljande årsmötesbeslut. Planen är att ägna tid från nu till oktober för att avgöra frågan på en extra föreningsstämma i september/oktober för att ge alla som är intresserade möjlighet att grundligt sätta sig in i frågan.

Föreningsmötet är tisdag den 27 mars kl. 18.00 på konferensen Kom Hotel. Enklare middag serveras.

Anmälan senast mån 26/3 via: https://podio.com/webforms/20478617/1401295

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

Hallprojektet

Hallprojektet

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier