Dokumentation från Strategikonferenser

Strategikonferenser genomför KFUM Central varje år och samlar representanter från sektionsföreningar och bolag samt KFUM Centrals styrelse och delar av personalen. Syftet med konferensen är att diskutera föreningens framtidsfrågor, träffas över verksamhetsområdena och att ta del av och inspiration från andra KFUM- och KFUK:föreningar, internationellt och nationellt. Konferensen har inte haft någon beslutanderätt i sig men har gett styrelsen input till förändring och utveckling. Nedan kan du ta del av tidigare års dokumentation över strategikonferenser.

Dokumentation KFUM Centrals Strategikonferens januari 2016 >>>

Dokumentation KFUM Centrals Strategikonferens 2014 >>>

Bilaga 1 Dokumentation KFUM Centrals Strategikonferens 2014 >>>

Bilaga 2 Dokumentation KFUM Centrals Strategikonferens 2014 >>>

Dokumentation KFUM Centrals Strategikonferens 2013 >>>

Dokumentation KFUM Centrals Strategikonferens 2012 >>>

Dokumentation KFUM Centrals Strategikonferens 2011 >>>

Dokumentation KFUM Centrals Strategikonferens 2010 >>>

Dokumentation KFUM Centrals Strategikonferens 2009 >>>

Samlingsdokumentation KFUM Centrals Strategikonferenser 2005 – 2008 >>>

Konferensen har genomförts på följande ställen:

2016 höst Åbo

2016 vår Jönköping

2014 London, England

2013 Örebro

2012 Umeå

2011 Helsingfors, Finland

2010 Berlin, Tyskland

2009 Riga, Lettland

2008 Ängsholmen, Stockholm

2007 Manchester, England

2006 Geneve, Schweitz

2005 Voxenåsen, Norge

2004 London, England

2003 Tallin, Estland

2002 Litomysl, Tjeckien

2001 Skevik, Värmdö

2000 Hannover, Tyskland

1999 Helsingfors, Finland

1998 Scotland

1995 S:t Petersburg, Ryssland

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier