Styrelse

Styrelse

Styrelse

Protokoll

Protokoll

Utskott

Utskott

Valberedning

Valberedning

Styrdokument

Styrdokument

På bild från vänster: Hans von Uthmann, Charlotte Tham, Per-Ola Niblaeus, Marie Welin, Michael Lagerkvist, Ewa-Lena Hedrup, Staffan Önne. Saknas på bild Olle Lindström och Jakob Zetterberg

Styrelsen är KFUM Centrals högsta beslutande organ mellan årsmötena och har det yttersta ansvaret för att årsmötets beslut genomförs. Styrelsen består av en ordförande och åtta ledamöter. Styrelsen har en vice ordförande. KFUM Centrals styrelse sammanträder sex till tio gånger per år. Utöver styrelsens sammanträden har de olika utskotten, arbetsgrupperna och råden sammanträden under året.

Styrelsen är arbetsgivare och ansvarig för kansliet.

Kontakt:

Ordförande:
Michael Lagerkvist
070-532 98 27
michael@lagerkvist.nu
KFUM Ängsholmen

Vice ordförande:
Marie Welin
072-222 38 32
marie@mariewelin.se

Hans von Uthmann
070-359 50 74
hans@hvuhome.com

Olle Lindström
lindstromolle7@gmail.com

Charlotte Tham
070-602 72 00
charlottetham75@hotmail.com

Per-Ola Niblaeus
poniblaeus@gmail.com
Royal Big Band

Staffan Önne
070-723 69 69
staffan.onne@outlook.com

Ewa-Lena Hedrup
ewalena@carbzone.se

Jakob Zetterberg
jakob.zetterberg@kfumcentral.se

 

Till den interna sidan för styrelsens dokument >>>

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

IKC

IKC

Ungdomsforum

Ungdomsforum

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@kfumcentral.se
Prenumerera

Sociala Medier


[google-translator]