Styrelse

Styrelse

Styrelse

Protokoll

Protokoll

Utskott

Utskott

Valberedning

Valberedning

Styrdokument

Styrdokument

Styrelsen är KFUM Centrals högsta beslutande organ mellan årsmötena och har det yttersta ansvaret för att årsmötets beslut genomförs. Styrelsen består av en ordförande, åtta ledamöter och fyra suppleanter. Styrelsen har en vice ordförande. KFUM Centrals styrelse sammanträder tio till tolv gånger per år. Utöver styrelsens sammanträden har de olika utskotten sammanträden.

Styrelsen är arbetsgivare och ansvarig för kansliet.

Styrelsen består av

 Ordförande:
Michael Lagerkvist
070-532 98 27
michael[at]lagerkvist.nu
KFUM Ängsholmen
Vice ordförande:
Marie Welin
072-222 38 32
marie[at]mariewelin.se
Charlotte Tham
070-602 72 00
charlottetham75[at]hotmail.com
olle_lindstrom_kfumcentral Olle Lindström
070-819 26 60
lindstromolle7[at]gmail.com
KFUM Central Basket
  Per-Ola Niblaeus
poniblaeus[at]gmail.com
Royal Big Band
  Hans von Uthmann
070-359 50 74
hans[at]hvuhome.com
  Staffan Önne
070-723 69 69
staffan.onne[at]pluto.se

 

Till den interna sidan för styrelsens dokument >>>

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier