Styrelsekommentar av Bengt Arwén – 180521

Det här var den nyvalda styrelsens första sammanträde efter årsmötet. Nu är det en mindre styrelse, åtta ledamöter och en ordförande. Vi började med att konsolidera styrelsen efter de förslag som styrelseutredningen tog fram under förra året.I stället för ett arbetsutskott som har förberett styrelsemötena, tillsatte vi nu ett presidium som består av ordförande, vice ordförande och verksamhetschefen, dvs jag, Anki Ericson och Torbjörn Brown.

Antalet utskott drogs också ner och vi beslöt att tillsätta Staffan Önne som ny ordförande för Ekonomiutskottet och Michael Lagerkvist som fortsatt ordförande för Hallutskottet där också vår nya styrelseledamot Hans von Uthmann nu också ingår. I övrigt tänker vi oss att de utskott som tidigare varit knutna till styrelsen fortsätter som arbetsgrupper/projektgrupper/samarbetsgrupper. Engagemanget är stort bland våra medlemmar och det finns många som vill vara med i olika projekt som inte kräver att man binder upp sig för ett helt år. Vi får utvärdera denna organisation under tiden.

Anki Ericson fick i uppdrag att tillsätta en grupp som ska titta på hur vi i större utsträckning kan engagera yngre medlemmar och kvinnor till olika ideella uppdrag inom hela föreningen, en punkt som togs upp på årsmötet. Det är ett problem som vi inte är ensamma om utan finns i hela föreningssverige. KFUM Sverige har börjat arbeta med detta, ett arbete som vi tänker ansluta oss till och samarbeta med andra om denna viktiga fråga.

Vi tog upp frågan om stiftelsebildning och beslutade att inleda en process för förankring där vi kan ge svar på de frågor som fortfarande finns och där vi kallar till föreningsmöten och besöker föreningens olika styrelser så att alla känner sig välinformerade till det extra årsmötet i oktober.

Mer information kommer så småningom om tider och annat.

Michael Lagerkvist rapporterade om planerna på våra planer på en idrotts- och kulturcenter vid Torsplan. Ärendet tas upp i Exploateringsnämnden denna vecka då förslaget är att vi tilldelas en tidig markreservation vid Torsplan. Det skulle innebära att vi under ett års tid tillsammans med Staden utreder hur vi ska kunna förverkliga våra planer, att vi klarar det ekonomiskt och att vi kan bedriva och utveckla föreningens verksamhet. Det är fantastiskt att vi har kommit så här långt och det blir inte alltid som man först kanske tänkt sig, men det kan bli väldigt bra ändå. Så nu går vi in i detta projekt vid Torsplan med fullt fokus. Många bitar och mycket arbete återstår så klart, men det ser mycket positivt ut för oss att kunna förverkliga det vi har kämpat för i så många år.

Vi kunde också under mötet dela ut ett antal sökta stipendier medan frågan om några sökta verksamhetsbidrag får vänta på beslut till junimötet i väntan på beredning av ärendet av Ekonomiutskottet.

/Bengt Arwén, ordförande

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier