Styrelsekommentar av Bengt Arwén

Större delen av det här styrelsemötet ägnade vi åt att gå igenom olika alternativ av bygg- och fastighetspartners för KFUM-hallen vid Torsplan, vilket nu är vårt fokus.

Michael Lagerkvist och Hans von Uthmann presenterade ett antal förslag, rapporterade från ett antal möten och beskrev det intensiva arbete som nu genomförs. Vi resonerade också om tidsplanen och att vi inom en nära framtid har ett par avgörande möten med olika tjänstemän i staden. Mer information kommer på årsmötet den 25 oktober.

Torbjörn Brown gav oss också en presentation av hur det är tänkt att vårt nya hotell vid Hagaparken ska se ut och vilka planer som finns för verksamheten där. Det hela ser fantastiskt lovande ut.

Vi gick igenom dagordningen för det extra årsmötet och vilka propositioner som styrelsen ska lägga där. Det blir bl.a. ett andra beslut om de stadgeändringar som vi beslutade om på årsmötet i våras, det blir även information om hur det fortsatta arbetet med hur vi på bästa sätt kan skydda vårt kapital ska se ut framöver, samt val av ett antal styrelseledamöter och ny ordförande.

Vi fick också information om att KFUM:s kammarkör gått ihop med Stockholms Motettkör under ett gemensamt namn, ännu inte bestämt, men där KFUM är med i namnet. Anledningen är bl.a. att det varit svårt att rekrytera sångare. Så nu blir kören och därmed antalet medlemmar i Central större. Det är viktigt att vi har en vuxenverksamhet varifrån vi, historiskt sett, fått många goda krafter till olika styrelser och utskott. Och att ha en vuxenkör är inte minst viktigt för våra barn- och ungdomskörer.

Arbetet med att säkra kontrakt för Ängsholmen fortsätter och kontakter mellan Ängsholmen och Fortifikationsverket sker med sikte på att skriva ett långt hyreskontrakt inom en snar framtid.

Vi kunde konstatera att kansliets arbete med att söka fondmedel är alldeles lysande och överskrider förväntningarna rejält. Över en miljon kronor har kansliet lyckats få till gagn för vår barn- och ungdomsverksamhet.

Den 24 september är det ordförandemöte då vi tar upp frågor som nya KFUM-hallen, hur vi skyddar vårt kapital, nya hotellet, strategikonferensen, ungdomsforum m.m.

Allt gott
/Bengt

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier