Svar på pressmeddelande rörande Hagaparkshallen

På torsdag 8/3 avgör exploateringsnämnden hur den gamla bensinmackstomten intill Wenner-Gren Center ska användas. Majoriteten i Stockholms stadshus presenterade förra veckan sitt förslag – en plan utan det ungdomshus med idrott som vi i KFUM Central har kämpat för att få finansiera och bygga på platsen. Man tackar nej till vårt erbjudande och vill att staden ska bygga själv på tomten.

Vårt erbjudande till staden om att finansiera, bygga och driva Hagaparkshallen ger Stockholm ett idrottskulturcentrum – ett nytt och unikt offentligt rum med fokus på unga, bemannad varje dag 07-23. För idrotten finns tre bollhallar parallellt plus en hall för gymnastik och en för fysisk träning. För övrig verksamhet behövs samverkan med skola och Hagaparken. KFUM Central satsar upp till 200 miljoner kronor av egna medel för att åstadkomma allt detta. Vi har erbjudit utbildningsförvaltningen att ta emot 8 skolklasser/h dagtid och idrottsförvaltningen att ta emot 5 föreningar/h kvällstid. 

Man kan säga att vi vill göra som vår systerförening KFUM Söder gjorde 1984 när de startade Fryshuset, med idrott och kultur som bas.

Staden erbjuder nu istället KFUM Central en annan tomt, vid Torsplan. Där föreslår majoriteten att KFUM Central ska bygga under mark i ett framtida bostads- och kontorskvarter.

Så, vi kanske kan få bygga ändå? Men, varför står vi inte upp och jublar? 

Det som majoriteten i stadshuset nu gör är att man behandlar en ideell organisation som om den vore vilken kommersiell aktör som helst. För att framstå som handlingskraftiga anvisar man KFUM Central kommersiell mark istället för offentlig. Vi är en ideell förening som staden är beredd att offra i en kommersiell miljö mot multinationella bygg- och fastighetsbolag, utan den samverkan med skola och utemiljöer som vi sett som grundbultar i vårt förslag. Vi klarar varken samverkan med dessa aktörer eller de extrakostnader som denna plats medför.

Vi tror att idrott är ett fantastiskt redskap för att uppnå våra mål – att ge ungdomar en möjlighet att bygga sin framtid och växa som människor. Men det kräver mer än en hall. Det kräver kultur, vuxna, integration, förebilder, demokrati och ett äkta och långvarigt engagemang. Inte en obemannad skolgymnastikhall som måste öppnas med nyckelkort.

Inte bara vi utan även stora aktörer som Svenska Baskebollförbundet och Svenska Gymnastikförbundet är mycket bekymrade över att staden vill tacka nej till vårt erbjudande när idrottsrörelsen skriker efter mer träningsyta för att klara av sitt uppdrag. Vi i KFUM Central vill göra det vi kan bäst – att ge unga en meningsfull fritid och en chans att själva forma sin framtid. Det har vi gjort i centrala Stockholm sedan 1884 och vi är fast beslutna att fortsätta utveckla det uppdraget utefter 2000-talets utmaningar för unga 

Vi ber därför Stockholms politiker att tacka ja till den största ideella satsningen på barn och unga i Stockholm och kräv en fördjupad utredning för att ta reda på vad som egentligen är det bästa för Nationalstadsparken och Stockholm.

Bengt Arwén

Ordförande KFUM Central

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier