Vad vi gör

KFUM Central erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. Här ser du en film som visar vad vi gör och varför.

KFUM CENTRAL

KFUM Central är en förening för alla åldrar med ändamål att hjälpa barn och ungdomar att växa upp till demokratiskt skolade samhälls­medlemmar genom en helhetssyn på männis­kan. Vår triangel symboliserar kropp, själ och ande (Body, Mind, Spririt). Föreningen har ca 3000 medlemmar och innefattar bland annat idrott, musik och lägerverksamhet. KFUM Central har ett stort föreningshus med idrottshallar, möteslokaler, café, gym m.m. centralt i Stockholm på Rosengatan 1. Vi har 14 sektionsföreningar där de största är KFUM Central Basket, KFUM Ängsholmen och KFUM Gymnastikavdelningar Stockholm. Även kör och annan musikverksamhet är stora verksamheter. Sektionsförening­arnas verksamheter bedrivs förutom i föreningshuset på Rosengatan även på öarna Ängshol­men och Ingarö i Stockholms skärgård samt i idrottshallar runt om i Stockholm. KFUM Central äger två fastigheter på Norr­malm, föreningshuset på Rosengatan 1/Döbelnsgatan 17 samt fastigheten bredvid i kvarteret Oxen. I fastigheterna finns idrottshallar, möteslokaler, gym, kontor, café samt ett hotell; Best Western Kom Hotel Stockholm, vårt hotell vars överskott går direkt till föreningen. Föreningslokalerna används i första hand för vår egen verksamhet men finns även till uthyrning för andra föreningar, skolor, privatpersoner och företag.

Vi är en del av den nationella organisationen KFUM Sverige och därigenom i världsorganisationerna YWCA och YMCA.

KFUM CENTRALS MÅL

KFUK-KFUM är en gränsöverskridande internationell kristlig ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors inflytande.

Föreningen vill:

 • Skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor utvecklas
 • Genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang
 • Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället
 • Verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika trosåskådningar
 • Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om människors lika värde
 • Verka för solidaritet och rättvisa
 • Genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk
 • Ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor

Organisation

KFUM Centrals verksamhet leds av en ideell sty­relse som utses av föreningens årsmöte. Ordförande är Michael Lagerkvist. Styrelsen har möten cirka 12 gånger om året och organiserar mycket av sitt arbete i utskott. Ekonomi­utskott, fastighetsutskott, utskott som arbetar för uppförande av idrottshall m.fl. Styrelsen har personalansvar för kansliet. Sektionsföreningarna har egna styrelser och ungdomsföreningarna egen personal. Kom Hotel och KFUM Fastighet AB har egna styrelser.

Historia

KFUM Central bildades 1884, och året därpå 1885 bildades KFUK Central. År 1970 slog föreningarna sig tillsamman till KFUK-KFUM Central och 1972 flyttade den nybildade föreningen till de nuvarande föreningslokalerna i den nybyggda fastigheten på Rosengatan. Mycket mer finns att läsa i arkivet under fliken historia.

Sedan april 2012 använder vi varumärkesnamnet KFUM Central.

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
 • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
 • 08-120 114 00
 • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier