Vi har valt partner – Välkommen Serneke till KFUM Centrals Idrotts och Kulturcenter!

Nu är det klart att det är Serneke som blir vår partner i projektet för att bygga IKC (KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter)

Fem olika bygg- och fastighetsbolag lämnade in förslag till oss på hur man skulle kunna bebygga tomten vid Torsplan som vi fick en tidig markreservation för i maj 2018. Under hösten och vintern har förslag arbetats fram, otaliga möten hållits och ekonomiska kalkyler ritats. Till slut föll valet på Serneke vars förslag bäst levde upp till våra behov både vad gäller ytor, lokaler och våra värderingar. Dessutom vill Serneke bygga en skola på tomten, något som skulle ge mycket mervärde för föreningen i form av samutnyttjande av lokaler och en naturlig samarbetspartner som granne. Sernekes förslag har tagits fram tillsammans med White arkitekter.

Vad innehåller då deras förslag på vårt nya föreningshus?

En stor hall med läktarkapacitet, en gymnastikhall, ytterligare en idrottshall, lokaler för musik samt allmänna föreningslokaler. En inspirationsbild på anläggningen ser ni ovan. Detaljer i förslaget får vi återkomma till allt eftersom planerna konkretiseras.

Är det säkert att det kommer bli av nu?

Arbetet med IKC har ju pågått i dryga tio år men nu ser det ut som att projektet kan bli verklighet med en bred politisk enighet, en stark samarbetspartner och en rimlig ekonomisk kalkyl. Vägen framåt är en process där vi får fira steg för steg tills vi kan klippa bandet till vårt nya föreningshus.

– Först och främst ska vi få markanvisningen, det är det korta målet. Där hoppas vi på att få ett besked under hösten, men det kan gå snabbare om vi har tur. Det längre målet är att skapa något som verkligen samlar KFUM Central och som samtidigt utvecklar föreningen så att vi kan göra ännu mer insatser för de unga i Stockholm. Att skapa en mötesplats på gränsen mellan ytterstad och innerstad där både våra gamla medlemmar och nya kan känna sig hemma, säger Hans von Uthmann, projektansvarig.

– Om allt går som det ska och processen löper som vi hoppas så skulle vi kunna klippa bandet till KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter i slutet av 2024.

Idag har ett pressmeddelande skickats ut om valet av Serneke som samarbetspartner. Det pressmeddelandet kan du läsa HÄR.

Om du har frågor om projektet, vill veta mer eller diskutera vidare, kontakta projektgruppen ulrika@central.kfum.se.

BILD: White arkitekter

 

 

 

 

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier