YWCA World Council i Sydafrika, Johannesburg

I år är det dags för YWCA att för den tjugonionde gången arrangera YWCA World Council! Mellan 17-22 november finns det chans för dig att delta i världsrådsmötet som observatör tillsammans med 600-800 personer från 108 medlemsorganisationer. Världsrådsmötet hålls vart fjärde år.

Miljoner av kvinnor engagerar sig i YWCA världen över, bland annat för att uppnå jämställdhet och framhäva intersektionella perspektiv. Under världsrådsmötet skapas möjlighet att demokratiskt samtala och rösta i frågor som gäller prioriteringar, strategier och planering för rörelsen. Temat för mötet är i år “Young Women Transforming Power Structures for Gender Equality.”

Nu är ansökan öppen för KFUM Centrals medlemmar och medlemmar i medlemsföreningar att söka för att åka med som observatör. Att åka med som observatör innebär att du inte har möjlighet att rösta under världsrådsmötet men att du utöver det kan lägga fram åsikter och synpunkter. Mötet äger rum under sex dagar och resan sker under nio dagar (resvägen är lång). KFUM Sverige kommer att skicka sex personer med rösträtt och resterande personer som vill åka hr ingen rösträtt. KFUM Central har endast sex observatörplatser som nu ska fyllas!

För att ansöka om att åka med på resan ber vi dig fylla i detta formulär>>>

  1. Du är medlem i KFUM Central eller medlemsförening
  2. Du klimatkompenserar för resan
  3. Du återrapporterar efter världsrådsmötet till KFUM Central/medlemförening
  4. Du har en inskickad ansökan innan den 18/8 

Välkommen med din ansökan!

Tags: , ,

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

IKC

IKC

Ungdomsforum

Ungdomsforum

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@kfumcentral.se
Prenumerera

Sociala Medier